dzieciolandia
1 2 3
Szkoły językowe
angielski dla dzieci
angielski dla dzieci
 

Nie masz konta? Zarejestruj się

» Współpraca » EFS

 

Celem naszych działań jest krzewienie innowacyjnych metod nauczania wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz wychowanków przedszkoli, co , jak wierzymy, przełoży się na wzrost świadomości edukacyjnej oraz poprawę jakości uczenia się wśród dzieci objętych programem.

 

 

Korzystając z własnego doświadczenia Szkoły i we współpracy z wiodącymi firmami konsultingowymi w pozyskiwaniu funduszy pomocowych z Unii Europejskiej oraz mając na względzie potrzebę kompleksowej obsługi oferujemy wszystkim instytucjom edukacyjnym oraz samorządowym (szkoły, przedszkola, gminy, powiaty itp.) nieodpłatną pomoc w pozyskaniu funduszy unijnych na projekty związane z poszerzeniem dostępu dzieci do nowoczesnych i innowacyjnych form edukacji.  Na Państwa życzenie nasi partnerzy mogą również zająć się dalszą obsługą projektu po uzyskaniu dotacji.

Dzięki współpracy z renomowanymi partnerami  jesteśmy w stanie zaproponować zainteresowanym placówkom oraz jednostkom samorządowym dostęp do gotowych i sprawdzonych programów nauczania z różnych dziedzin wiedzy. W ramach pozyskanych funduszy z Europejskiego Funduszu Społecznego ? Kapitał Ludzki umożliwiamy realizację zajęć pozalekcyjnych, tworzenie kółek zainteresowań, udział w wycieczkach tematycznych oraz partycypację w szeroko pojętej kulturze. Wspieramy również dzieci o szczególnych potrzebach ? zarówno z deficytami edukacyjnymi oraz niepełnosprawne, jak i szczególnie uzdolnione, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz we wdrażaniu programów zajęć pozalekcyjnych stawia nas w czołówce firm rozpoznawalnych na rynku usług edukacyjnych.

« cofnij
dzieciolandia szkoła językowa