dzieciolandia
 
 
1 2 3
Szkoły językowe
angielski dla dzieci
angielski dla dzieci
 

Nie masz konta? Zarejestruj się

» Uczeń » Patronat CAMBRIDGE

“DZIECIOLANDIA” od kilku lat współpracuje zakresie nauczania języka angielskiego z wydawnictwem Cambridge University Press oraz korzysta z podręczników wydawnictwa. Dowodem bardzo wysokiej jakości nauczania naszej Szkoły jest fakt udzielenia DZIECIOLANDII przez wydawnictwo prawa do nadawania statusu Cambridge Educational Partner placówkom obsługiwanym przez Szkołę i jej licencjonowanych Partnerów franczyzowych. 

 

Ponadto Szkoła posiada prawo do:

 

  • wyłączności patronatu Cambridge Educational Partner w segmencie przedszkolnym na terenie działania Szkoły; 

 

  • korzystania ze znaku firmowego „Cambridge Educational Partner” w bieżącej działalności Szkoły oraz w organizowanych przez Szkołę kampaniach promocyjnych, a także w objętych patronatem placówkach przedszkolnych i szkolnych;

 

  • opieki metodycznej regionalnych konsultantów Cambridge University Press;

 

  • wystawiania certyfikatów ukończenia kursów języka angielskiego na drukach dostarczonych przez wydawnictwo Cambridge;

 

  • organizacji egzaminów ESOL w placówkach objętych patronatem Szkoły.
« cofnij
dzieciolandia szkoła językowa