dzieciolandia
 
 
1 2 3
Szkoły językowe
angielski dla dzieci
angielski dla dzieci
 

Nie masz konta? Zarejestruj się

» Uczeń » J.angielski - dla przedszkoli

JEST CO NAJMNIEJ SZEŚĆ POWODÓW,
DLA KTÓRYCH WARTO UCZYĆ DZIECI Z "DZIECIOLANDIĄ"

 

Po pierwsze - uczymy naturalnie 

 

Dziecko w wieku do ok. 8 lat uczy się języków obcych inaczej niż osoba dorosła. Poznawanie języka odbywa się w sposób naturalny, to znaczy dokładnie tak samo, jak dziecko poznaje język ojczysty. Tłumaczy to fenomen dzieci, które posiadając różnojęzycznych rodziców równolegle i bez żadnych problemów uczą się dwóch języków na raz. Co więcej naturalna nauka języka powoduje, że dziecko posługuje się językiem obcym dokładnie tak samo, jak ojczystym. DZIECIOLANDIA stosuje autorską, innowacyjną metodę nauczania języków obcych opartą o naturalne zdolności dzieci w wieku przedszkolnym, przez co nauka jest dla dzieci łatwa, przyjemna i efektywna. 

 

 

Po drugie - uczymy w grupie i poprzez zabawę

Stosujemy unikalną, przyjazną dzieciom i jednocześnie bardzo efektywną metodę nauczania pod nazwą "AKCJA NA MINUTĘ". Już sama nazwa wskazuje, że na naszych zajęciach dzieci nigdy się nie nudzą, uczestnicząc w wielu grach i zabawach. Staramy się, aby każde dziecko było maksymalnie zaangażowane w trakcie organizowanych dwa razy w tygodniu i trwających 30 minut zajęć. Grupy mogą liczyć nawet do 25 dzieci bez szkody dla efektywności nauczania, ale najlepsze efekty i największe zaangażowanie dzieci uzyskujemy w grupach 15 - 20 osobowych. 

 

 

Po trzecie - uczymy w języku angielskim 

 

Już od pierwszych zajęć angielski jest językiem obowiązkowym. Wymaga tego naturalny sposób przyswajania języka przez dzieci. Już po kilku miesiącach nauki dzieci zapamiętują duży zakres słownictwa i zwrotów. Dodatkowy efekt uzyskujemy przez codzienny odsłuch lekcji z płyt CD, utrwalający dzieciom nie tylko zakres słownictwa, ale przede wszystkim dający codzienny kontakt z językiem. 

 

 

Po czwarte - uczymy efektywnie 

 

W trakcie trzech lat nauki w przedszkolu naszą metodą dziecko poznaje i skutecznie przyswaja ok. 1500 słów i zwrotów w języku angielskim. Dla porównania - w wieku 5-6 lat dziecko zna od 3 do 5 tysięcy słów i zwrotów w języku polskim, a używa na co dzień połowę z nich. Pozwala to dziecku w miarę swobodnie porozumiewać się z anglojęzycznymi rówieśnikami i daje podstawę do dalszej nauki języka. 

 

 

Po piąte - uczymy profesjonalnie 

 

Nasi nauczyciele to nie tylko angliści. Każdy kandydat na nauczyciela przechodzi intensywne szkolenie sprawdzające nie tylko poziom jego wiedzy językowej, w szczególności prawidłową dykcję i intonację językową  ale również umiejętność pracy z dziećmi. Praca nauczycieli jest regularnie oceniana zarówno przez metodyków, jak i w formie ankiet  przez personel przedszkola i rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia. 

 

 

Po szóste - uczymy pod patronatem Cambridge 

 

Zajęcia organizujemy pod prestiżowym patronatem renomowanego wydawnictwa Cambridge University Press oraz posiadamy prawo obejmowania obsługiwanych przedszkoli tym patronatem. Korzystamy także z podręczników wydawnictwa. Dowodem bardzo wysokiej jakości nauczania naszej szkoły jest fakt udzielenia DZIECIOLANDII przez wydawnictwo wyłączności na obejmowanie patronatem Cambridge przedszkoli na terenie działania szkoły. 

« cofnij
dzieciolandia szkoła językowa