dzieciolandia
 
 
1 2 3
Szkoły językowe
angielski dla dzieci
angielski dla dzieci
 

Nie masz konta? Zarejestruj się

» Uczeń » Akcja na minutę

Metoda "AKCJA NA MINUTĘ" została opracowana na bazie wieloletniego doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. Jest metodą korzystającą z uznanych ogólnie w pedagogice reguł nauczania dzieci języków obcych, wzbogaconych o szereg nowych elementów, zwiększających znacznie skuteczność nauczania.

Metoda przeznaczona jest do nauki języków obcych w grupach dzieci w wieku od 2,5 roku do 8 lat, w których to grupach rozwijanie sprawności językowych w zakresie języka pisanego albo w ogóle nie występuje (poziom przedszkola), albo jest w fazie początkowej (nauczanie wczesnoszkolne), w związku z czym główny nacisk jest kładziony na posługiwanie się językiem mówionym.

Podstawowymi i charakterystycznymi cechami metody są:

 

  • dynamiczne rozmieszczenie materiału w ramach każdych zajęć poprzez wprowadzenie zasady, że każda minuta zajęć wykorzystuje inną technikę nauczania (stąd nazwa metody ?AKCJA NA MINUTĘ?);

 

  • wykorzystanie tzw. ?efektu echa? polegającego na ciągłym wymawianiu przez nauczyciela utrwalanych fraz językowych równocześnie z każdym z uczestników zajęć niezależnie od stopnia poprawności fonetycznej;
  • jednolity schemat zajęć oparty na przygotowanych konspektach;

 

  • możliwość dopasowania dynamiki zajęć do predyspozycji poszczególnych grup wiekowych;

 

  • wprowadzenie całości słownictwa określonego dla każdego poziomu kształcenia (standardowo osiemdziesiąt zajęć) w ramachpierwszych trzydziestu zajęć, co umożliwia wprowadzenie nawet do 200 obcojęzycznych słów w ramach jednej jednostki lekcyjnej;

 

  • posługiwanie się na zajęciach przez nauczyciela wyłącznie językiem obcym zarówno przy wprowadzaniu grup leksykalnych, jak i kategorii gramatycznych, ze szczególnym naciskiem na nauczanie mówienia frazami i pełnymi zdaniami;

 

  • kładzenie szczególnego nacisku na wykształcenie prawidłowej (tzw. bezakcentowej) dykcji i intonacji, charakterystycznej dla obcego języka;

 

  • używanie w procesie nauczania podręczników specjalnie dostosowanych do percepcji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;

 

  • stosowanie w procesie nauczania codziennego obowiązkowego odsłuchu ostatnich lekcji ze specjalnie przygotowanych w tym celu płyt CD.

 

 

« cofnij
dzieciolandia szkoła językowa